MAX17823BGCB/V+

Symbol Micros: UIMAX17823bgcbv
Symbol Kontrahenta:
Obudowa: LQFP64
MAX17823BGCB/V+
         
 
Pozycja dostępna na zamówienie