ATF16V8BQL-15JU

Micros part number: GAL16v815ju atbql
Package: PLCC20
PLD GAL, 250 Gates, 8 Macrocells, 8I/O, 15ns, 20mA, 5V, -40÷85°C  
Manufacturer:: Atmel Manufacturer part number: ATF16V8BQL-15JU RoHS Package: PLCC20 In stock: 48 pcs.
Quantity 1+ 3+ 10+ 48+ 96+
Net price (PLN) 7,5500 5,9800 5,0900 4,5600 4,4400
Add to comparison tool
Standard packaging:
48