M MP00101

Micros part number: M MP00101
Case : Rys.MP00101
Manufacturer:: MERA Manufacturer part number: MP00101 RoHS Case style: Rys.MP00101  
In stock:
2 pcs.
Quantity of pcs. 1+ 2+ 4+ 10+ 20+
Net price (PLN) 70,4900 62,9200 57,4700 52,5400 49,9900
Packaging:
2
Detailed description

Moduł MP00101 jest zintegrowanym modułem do transmisji danych poprzez interfejs USB. Moduł ten zbudowany jest na bazie kontrolera FT232RL firmy FTDI. Moduł pozwala na transfer danych z prędkością do 3Mb/s. Dzięki sterownikom, które emulują port szeregowy moduł nadaje się do upgrade`u aplikacji, w których dotychczasowo wykorzystywana była transmisja łączem szeregowym RS232. Moduł MP00100 może być wykorzystany w aplikacjach konwerterów USB<->RS232 oraz USB<->RS422/RS485, w interfejsach służących do łączenia systemów mikroprocesorowych z urządzeniami zewnętrznymi poprzez USB itp.

Dołączone sterowniki pozwalają na pisanie własnych procedur komunikacyjnych w sposób identyczny jak w przypadku urządzeń transmitujących dane za pośrednictwem interfejsu RS232. Do łączności od strony komputera można również stosować typowe programy terminalowe np. okienkowy HiperTerminal. Bardziej zaawansowani programiści mogą sięgnąć po dołączone sterowniki D2XX (USB Direct Drivers + DLL S/W Interface). Dużą zaletą modułu jest możliwość prawie dowolnego dobierania prędkości transmisji, byle tylko była ona taka sama po stronie nadawczej jak i odbiorczej.
 
Podstawowe parametry:
 • Transmisja danych z prędkością do 3Mb/s
 • Obsługa sygnałów modemowych i handshaking (sprzętowy i Xon/Xoff)
 • Transmisja szeregowa UART: 7 lub 8 bitów danych, 1 lub 2 bity stopu, kontrola parzystości (brak, parzystość, nieparzystość, znak, spacja)
 • Bufory: nadawczy 384 bajty, odbiorczy 128 bajtów
 • Programowany Timeout dla bufora odbiorczego
 • Wsparcie dla wstrzymania i wznowienia pracy
 • Standard poziomów logicznych: TTL (5V) oraz 3.3V (wybór zworką)
 • Układ restartu przy uruchomieniu układu
 • Tryb transmisji danych: USB Bulk lub Isochronous
 • Możliwość zapisu parametrów użytkownika w nieulotnej pamięci EEPROM
 • Zasilanie z interfejsu USB
 • Kompatybilny z UHCI/OHCI/EHCI kontrolerem hosta
 • Kompatybilny z USB 1.1 i 2.0
 • Złącze USB typu B żeńskie
 
Przykładowe zastosowania modułu MP00101:
 • Konwertery USB na R232, R422, RS485
 • Modemy USB
 • Systemy pomiarowo-kontrolne z interfejsem USB
 • Systemy akwizycji danych pomiarowych USB
 • Oprzyrządowanie na USB
 

Wraz z modułem dostarczany jest sterownik Virtual Com Port (VCP), poprzez zainstalowanie którego w komputerze instalowany jest kolejny port szeregowy COM. Numer tego portu można w razie konieczności ręcznie zmienić.

Dodatkowo dla zaawansowanych programistów dostarczane są bezpośrednie sterowniki USB wraz z interfejsem DLL S/W (sterowniki D2XX).

Moduł MP00101 zawiera pamięć EEPROM, w której zapisać można takie parametry jak np. USB VID, PID, numer seryjny, opis produktu itd. Pamięć ta zaprogramowana może być przez użytkownika bezpośrednio w układzie poprzez USB z wykorzystaniem oprogramowania Mprog.

Po zakupie modułu pamięć EEPROM jest wstępnie zaprogramowana i nie wymaga modyfikacji do poprawnej pracy modułu.