M MP00102a

Micros part number: M MP00102a
Package: Rys.MP00102A
Detailed description

Konwerter MP00102 zbudowany jest na bazie kontrolera FT232RL firmy FTDI. Pozwala on na transfer danych z prędkością do 230kB/s. Dzięki sterownikom, które emulują port szeregowy konwerter nadaje się idealne do zastosowań, w których dotychczasowo wykorzystywana była transmisja łączem szeregowym RS232.

Dołączone sterowniki pozwalają na pisanie własnych procedur komunikacyjnych w sposób identyczny jak w przypadku urządzeń transmitujących dane za pośrednictwem interfejsu RS232. Do łączności od strony komputera można również stosować typowe programy terminalowe np. okienkowy HiperTerminal. Bardziej zaawansowani programiści mogą sięgnąć po dołączone sterowniki D2XX (USB Direct Drivers + DLL S/W Interface). Dużą zaletą modułu jest możliwość prawie dowolnego dobierania prędkości transmisji, byle tylko była ona taka sama po stronie nadawczej jak i odbiorczej.

Urządzenie jest w pełni kompatybilne od strony użytkowej z oryginalnym konwerterem UC232R "ChiPi" firmy FTDI.

 
Podstawowe parametry:
 • Transmisja danych z prędkością do 230kB/s
 • Obsługa sygnałów modemowych i handshaking (sprzętowy i Xon/Xoff)
 • Transmisja szeregowa UART: 7 lub 8 bitów danych, 1 lub 2 bity stopu kontrola parzystości (brak, parzystość, nieparzystość, znak, spacja)
 • Bufory: nadawczy 384 bajty, odbiorczy 128 bajtów
 • Programowany Timeout dla bufora odbiorczego
 • Wsparcie dla wstrzymania i wznowienia pracy
 • Układ restartu przy uruchomieniu układu
 • Tryb transmisji danych: USB Bulk lub Isochronous
 • Możliwość zapisu parametrów użytkownika w nieulotnej pamięci EEPROM
 • Zasilanie z interfejsu USB
 • Kompatybilny z UHCI/OHCI/EHCI kontrolerem hosta
 • Kompatybilny z USB 1.1 i 2.0
 • 2 diody LED wskazujące status transmisji danych
 
Wraz z konwerterem dostarczany jest sterownik Virtual Com Port (VCP), poprzez zainstalowanie którego w komputerze instalowany jest kolejny port szeregowy COM. Numer tego portu można w razie konieczności ręcznie zmienić.

Dodatkowo dla zaawansowanych programistów dostarczane są bezpośrednie sterowniki USB wraz z interfejsem DLL S/W (sterowniki D2XX).

Konwerter MP00102 zawiera pamięć EEPROM, w której zapisać można takie parametry jak np. USB VID, PID, numer seryjny, opis produktu itd. Pamięć ta zaprogramowana może być przez użytkownika bezpośrednio w układzie poprzez USB z wykorzystaniem oprogramowania Mprog.

Po zakupie konwertera pamięć EEPROM jest wstępnie zaprogramowana i nie wymaga modyfikacji do poprawnej pracy modułu.