LT1170HVIT

Micros part number: UILT1170hvit
Package: TO220/5Q
Switching Regulator Hi-Eff, 5A, Vin 3÷60V, Vsw 75V, 100kHz, -40÷100°C
         
 
Pozycja dostępna na zamówienie