MAX7219CNG+

Micros part number: UIMAX7219cng
Package: PDIP24W
8-Digit 7-Segment LED Display Driver w/ Common Cathode 3-Wire 10Mbit interface, supply voltage 4÷5.5V, temperature range 0÷70°C
Detailed description

Układ MAX7219 jest scalonym sterownikiem 8-cyfrowych 7-segmentowych wyświetlaczy LED ze wspólną katodą, może także sterować wyświetlaczami słupkowymi (bar-graph) oraz indywidualnymi diodami LED (do 64). Wyposażony jest w: sterownik segmentów i wyś1)wietlaczy jednocyfrowych, rejestry sterujące pracą wyświetlacza, dekoder BCD kod B, układy multipleksowania wyświetlaczy (w danej chwili tylko jeden jest zaświecony na określony czas) oraz dwuportową pamięć SRAM 8x8 przechowującą dane do wyświetlenia. Jedynym wymaganym zewnętrznym elementem jest rezystor RSET ustalający maksymalny prąd segmentu. Dane mogą być wyświetlane za pomocą kodu BCD (znaki 0,1,...,9, –, E, H, L, P, wygaszenie) bądź kodu 7-segmentowego. Możliwa jest regulacja intensywności świecenia na poziomie sprzętowym przez dołączenie odpowiedniego rezystora RSET, bądź programowym poprzez wpisanie odpowiedniej wartości do rejestru sterującego. Do połączenia ze światem zewnętrznym służy 3-przewodowy interfejs szeregowy. Zwiększenie liczby wyświetlanych znaków jest możliwe dzięki kaskadowemu połączeniu układów.

Wybrane parametry:

- częstotliwość zegara interfejsu: 10MHz;
- częstotliwość multipleksowania (dla 8 znaków wyświetlanych): 800Hz;
- prąd segmentu: -40mA (dla RSET = 9.53kΩ);
- pobór prądu:
tryb pracy normalnej (wszystkie segmenty załączone): 330mA;
tryb wstrzymania (wyświetlacz wygaszony): 150µA;
- temperatura pracy: 0÷70°C;
- napięcie zasilania: 4.0÷5.5V;

Rejestry kontrolne układu:

Shutdown: wybór pomiędzy trybem pracy normalnej a trybem wstrzymania
Mode: wybór pomiędzy wyświetlaniem za pomocą kodu BCD i kodu 7-segmentowego
Intensity: wybór intensywności świecenia
Scan-Limit: wybór wyświetlaczy (multipleksowanie)
Display-Test: wybór pomiędzy trybem normalnym, a trybem testowania