74HC1G66 NEXPERIA

Micros part number: UT066hc1g gv
Package: SOT23-5
SPST Analog Switch 74HC1G66GV 74HC1G66GV.125 74HC1G66GV,125
Package: SOT23-5        
 
Pozycja dostępna na zamówienie