XY128VA-3P 5.0mm (-) brass cage XINYA

Micros part number: Z TL206vb-3pgs
Package: Rys.TL206vb-3pgs
3 poles, pitch 5.00mm, height 14.1mm, green colour, 300V, 15A, 24-12AWG, straigth, lift, slot screw, brass cage eqiv. Z DG128-5.0/3
Parameters
Wysokość: 14,1mm
Raster: 5,0mm
Liczba pinów [pól]: 3
Kolor: zielony
Producent: XINYA
Rodzaj śruby: śruba prosta
Wysokość: 14,1mm
Raster: 5,0mm
Liczba pinów [pól]: 3
Kolor: zielony
Producent: XINYA
Rodzaj śruby: śruba prosta