TA3-1R2-V-T/R  DIPTRONICS

Micros part number: PRZ Tss06v-043
Package: Rys.Tss-06v043
Tact switch 6x6mm, H=4.3mm, 12V DC, 50 mA, life 100000 cycles, travel 0.25c0.1mm SMD, operating force 160c50gf, angled
Parameters
Wymiary korpusu: 6x6mm
Wysokość: 4,3mm
Siła nacisku [gF]: 160gF
Producent: DIPTRONICS
Montaż: SMD
Manufacturer::   Manufacturer part number:   Package: Rys.Tss-06v043    
 
Pozycja dostępna na zamówienie
Wymiary korpusu: 6x6mm
Wysokość: 4,3mm
Siła nacisku [gF]: 160gF
Producent: DIPTRONICS
Montaż: SMD