Układ scalony - 74HC164D

2022-05-23

74HC164D RoHS to 8-bitowy rejestr szeregowy/równoległy. Produkt posiada dwa wejścia szeregowe (DSA i DSB), osiem równoległych wyjść danych (Q0 do Q7). Dane są wprowadzane szeregowo przez DSA lub DSB, a oba wejścia mogą być używane jako aktywne.

SYMBOL PRODUCENTA OPIS

74HC164D RoHS

 

8-bit Serial-In / Parallel-Out Shift Register 74HC164D,652 74HC164D,653 MM74HC164M CD74HC164M SN74HC164D MC74HC164ADG M74HC164RM13TR

 

Powrót na listę aktualności