Czujniki temperatury kompatybilne z DS18B20

2023-07-20

Czujniki temperatury kompatybilne z DS18B20

Skomplikowana sytuacja na rynku komponentów elektronicznych spowodowała wydłużenie czasu dostaw oraz gwałtowny wzrost cen wielu kluczowych komponentów. Utrzymanie ciągłości produkcji niejednokrotnie było wielkim wyzwaniem dla producentów urządzeń. Wychodząc naprzeciw tej trudnej sytuacji, coraz śmielej i z coraz większą uwagą spoglądamy w kierunku nowych producentów, oferujących stabilne jakościowo, tańsze zamienniki produktów markowych.

Kompatybilne z 18B20

Oferta firmy Micros została poszerzona o czujniki kompatybilne z DS18B20 o oznaczeniach GX18B20. Producent – firma GXCAS Technology – specjalizuje się głównie w czujnikach temperatury i przygotował ofertę nawet bogatszą niż słynny Maxim. Oprócz czujnika w znanych już obudowach (rysunek 1):

• GX18B20 – obudowa TO92, dokładność ±0,4°C,

• GX18B20Z – obudowa SOP08, dokładność ±0,5°C,

• GX18B20U – obudowa uSOP08, dokładność ±0,5°C,

do dyspozycji są są też takie wersje czujników, którymi nie może pochwalić się amerykański producent, a mianowicie:

• GX18B20S – czujnik w obudowie TO92, czyli o korpusie mniejszym niż w standardowej obudowie TO92-2, a dokładnie o wymiarach 4,1×3,18×1,57 mm (fotografia 1) oferujący dokładność ±0,4°C,

• GX18B20W – czujnik w obudowie TO92 z dwoma wyprowadzeniami, o dokładności ±0,4°C,

• GX18B20H – czujnik o podwyższonej dokładności równej ±0,1°C w klasycznej obudowie TO92.

Rysunek 1. Klasyczne obudowy czujników temperatury serii GX1820

 

Wszystkie czujniki działają z napięciami w zakresie 2,5...5,5 V. Zakres pomiaru temperatury wynosi –55...125°C, a deklarowana dokład- ność pomiaru jest gwarantowana w zakresie temperatur –10...70°C. Standardowy czas wykonania konwersji wynosi 750 ms, czyli tyle ile w przypadku DS18B20.

Kompatybilne z GX1820

Należy zaznaczyć, że czujniki GX1820, ze względu na wyższą rozdzielczość pomiaru (12 bitów zamiast 9 bitów) nie są kompatybilne z DS1820/DS18S20. Format zapisu danych w rejestrze temperatury pokazano w tabeli 1 i jest on zgodny z DS18B20. Warto dodać, że producent opracował również kilka specjalnych wersji:

• GX1822, GX1822S – czujnik o zmniejszonym czasie konwersji do 300 ms,

• GX1831, GX1831WS – czujnik o ekstremalnie krótkim czasie kon- wersji równym 1,5 ms,

• GX20MH01 – rozdzielczość pomiaru zwiększona do 14 bitów (stan- dardowo wynosi 12 bitów) oraz podwyższona dokładność ±0,1°C w zakresie 0...50°C,

• GX30H05 – rozszerzony zakres pomiarowy od –60°C aż do 200°C.

 

 

Rysunek 2. Układ GX21M15, który jest zamiennikiem znanych układów TMP75/LM75

 

Nie tylko 18B20

GXCAS Technology oferuje również zamienniki innych produktów:

• GX2431 zastępuje DS2431 produkcji Maxim. Jest to pamięć EEPROM z interfejsem 1-Wire o pojemności 128 bajtów,

• GX21M15 jest zamiennikiem znanych układów TMP75/LM75. Jest to czujnik temperatury z interfejsem I²C, który może pełnić funkcję termostatu. Dostępny jest w 8-wyprowadzeniowych obu- dowach SMD – rysunek 2. Na uwagę zasługują także zamienniki czujników SENSIRION:

• GXHTC3 (fotografia 2) to odpowiednik układu SHTC3 – precyzyjnego czujnika wilgotności dla zakresu 0...100% RH oraz temperatury dla zakresu –40...125°C. Dokładność pomiaru wilgotności wynosi ±2% w znacznej części zakresu pomiarowego, natomiast temperatura jest mierzona z dokładnością 0,2°C w zakresie od ok. 0°C do 60°C. Dokładne charakterystyki dostępne są w dokumentacji układu: https://bit.ly/41DiXvV.

• GXHT30 (fotografia 3) jest odpowiednikiem układu SHT30 – to również precyzyjny czujnik temperatury i wilgotności. Pełna dokumentacja ukłądu dostępna jest tu: https://bit.ly/3V3KMuS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                          Fotografia 4. Zamienniki znanych markowych półprzewodników w ofercie firmy Micros

Micros
[artykuł publikowany w "Elektronice Praktycznej" 5/2023] 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1. Czujnik GX18B20S w obudowie TO92S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2. Precyzyjny czujnik wilgotności i temperatury GXHTC3
– odpowiednik SHTC3

 

 

Fotografia 3. Precyzyjny czujnik wilgotności i temperatury GXHT30
– odpowiednik SHT30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Powrót na listę aktualności