Miniaturowe czujniki wielkości nieelektrycznych

2020-07-09

 

Czujniki temperatury i wilgotności

Określanie wartości temperatur, poziomu czy siły nacisku, a także wykonywanie wielu innych pomiarów wielkości nieelektrycznych – to wszystko jest kluczowe w nowoczesnych urządzeniach elektronicznych i elektrycznych, a także niezbędne w wielu aplikacjach w przemyśle. Przedstawiamy przegląd nowości czujnikowych w ofercie firmy Micros, zachęcając do odwiedzin strony www.micros.com.pl i zapoznania się z asortymentem elementów pomiarowych oraz innych produktów elektronicznych.

CZUJNIKI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

Pomiary temperatury muszą być wykonywane w szeregu różnych zastosowań w przemyśle, logistyce czy ochronie środowiska. Często towarzyszy im też określanie poziomu wilgotności. W tego typu aplikacjach z powodzeniem stosowane mogą być miniaturowe czujniki firmy ASAIR pozwalające na wspólne pomiary temperatury i ciśnienie za pomocą jednego elementu.. Dostępne są tu elementy z serii AHT… z wyjściami analogowymi albo cyfrowymi o dokładności pomiarów na poziomie ±2%RH/±0,3°C oraz czujniki AM… z wyjściami analogowymi i Unibus o dokładności ±3%RH/±0,5°C. Pierwsze z wymienionych elementów zasilane są napięciami 1,8÷3,6 V, drugie – od 3,3 do 5,5 V. W omawianej grupie warto też zwrócić uwagę na czujniki DHT… z wyjściami analogowymi. Omawiane elementy przeznaczone są do montażu na płytkach, a także oferowane jako gotowe moduły z podłączeniami kablowymi (zależnie od wersji), co umożliwia ich łatwe podłączenie do aplikacji.

POMIARY POZIOMU CIECZY

W przypadku konieczności pomiarów poziomu cieczy stosowane mogą być elementy z grupy LS …-… oraz LS- S…-…. Są to czujniki do montażu pionowego, wykonywane z różnych materiałów i umożliwiające wykrywanie Czujniki poziomu cieczyróżnego rodzaju cieczy. W ofercie dostępne są czujniki do pomiarów poziomu wody, rozcieńczonych kwasów (ekonomiczne wersje polipropylenowe), a także wykonania ze stali nierdzewnej, pozwalające na pracę z benzyną, olejami czy płynem hamulcowym. Oprócz różnych materiałów obudów, typoszereg zróżnicowany jest pod kątem prądów i napięć przewodzenia. Typowe są wersje 0,5 A i 200 VDC (10 W), choć też dostępne są elementy wysokonapięciowe (do 1 kV) zapewniające możliwość przełączania urządzeń o mocach do 100 W. Czujniki charakteryzują się żywotnością od 106 do 108 cykli przełączeniowych (zależnie od typu) i możliwością pracy z cieczami o temperaturach –20÷80°C.

CZUJNIKI DESZCZU

Rozszerzenie oferty związanej z elementami do pomiarów poziomu stanowi czujnik deszczu RC-SPC1K firmy RadioControlli. O ile nie jest on nowością, o tyle produkt ten nie jest jeszcze szerzej znany na naszym rynku, natomiast stanowi udany, kompaktowy czujnik o dodatkowych funkcjach.

Czujnik wykonywany jest technologii cienkowarstwowej i ma zintegrowane podzespoły pomiarowe (czujniki pojemnościowe) oraz grzewcze. Charakterystyka przetwornika obejmuje zmiany pojemności od 100 pF przy zerowej wilgotności do ponad 550 pF przy wilgotności stuprocentowej (zmiana względna ponad 420%). Czujnik ma dodatkowo wbudowany element do pomiarów temperatury NTC (1 kΩ w temp. 25°C.), co pozwala monitorować temperaturę środowiska – np. w celu ochrony elementu przed zamarzaniem. PRZETWORNIKI SIŁY NACISKU Ciekawą grupą przetworników stanowią Czynniki deszczuelementy pozwalające na pomiary nacisku firmy IEE. Obejmuje to produkty z grupy CP...-… (przykładowo CP1- 149NS, CP24- 152AS, itd.) zapewniające możliwości pomiarów nacisku o siłach od 0,5 do 100 N/ cm2. W wymienionym zakresie pomiarowym podzespoły zapewniają zmiany rezystancji wyjściowej od 1 MΩ do 2 kΩ. Typoszereg czujników rożni się przede wszystkim wielkością i kształtem pól pomiarowych. Występować one mogą w formie okrągłej o średnicach kilku, kilkunastu mm, jak też prostokątnej – od 8,1×7,5 mm do 40,6×40,3 mm. W każdym z przypadków elementy pracują z napięciami z zakresu 1÷5 V i w szerokim zakresie temperaturowym od –40 do 85°C.

CZUJNIKI CIŚNIEŃ I ELEMENTY FOTOELEKTRYCZNE

Oprócz oferowania powyższych czujników, Micros prowadzi również dystrybucję komponentów od innych czołowych producentów branżowych. Takimi są popularne czujniki ciśnienia firmy Honeywell z grupy ABP…. Czujniki naciskuObejmuje to elementy o zakresach pomiarowych od 0 do 10 barów (górny zakres różni się zależnie od modelu), zasilane napięciami od 3 do 5,25 V (też zależne od wersji) i mogące pracować w temperaturach –40÷85°C. Przetworniki ciśnienia cechują się dużą dokładnością i niezmiennością parametrów w czasie. Mogą one być dostosowane do aplikacji poprzez dobór wersji z różnymi wyjściami (m.in. analogowe oraz I2C). Drugą z grup stanowią czujniki fotoelektryczne GP1… marki Sharp. Są to elementy przeznaczone do montażu w układach elektronicznych, przy czym typoszereg obejmuje wersje różniące się szczeliną pomiarową oraz rodzajem wyjścia. Przykładowo czujnik GP1A52HRJ00F ma szczelinę 3 mm i wyjście OPIC (Optical IC), GP1A57HRJ00F – szczelinę o szerokości 10 mm, natomiast GP1S093HCZ0F cechuje się wyjściem tranzystorowym. Elementy z wyjściem tranzystorowym mogą pracować z napięciami 35 V i prądami 20 mA, zaś wersje OPIC – napięciami do 17 V i prądami 50 mA. Wszystkie czujniki stosowane mogą być w temperaturach –25÷85°C. Dodatkowo dostępne są wersje umożliwiające montaż śrubowy.

JESZCZE WIĘCEJ CZUJNIKÓW!

Powyżej skrótowo opisano nowości w asortymencie firmy Micros. W sprzedaży dostępne są również popularne na rynku czujniki ultradźwiękowe marki Nippon Ceramic, a także wykorzystywane w przemyśle elementy termoparowe. Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej firmy Micros.

 

Źródło:  "Automatyka Podzespoły Aplikacje" 2020/06.

Powrót na listę aktualności