MMBZ6V2ALT1G SOT-23

Symbol Micros: DTMMBZ6V2ALT1G
Symbol Kontrahenta:
Obudowa: SOT23
6V2; 24W; 6V2; 24W;
Parametry
Obudowa: SOT23
Montaż: SMD
         
 
Pozycja dostępna na zamówienie
Obudowa: SOT23
Montaż: SMD