TSOP2240 Vishay Semiconductor Opto Division

Symbol Micros: OOTSOP2240
Symbol Kontrahenta:
Obudowa: Rys.TSOP32xx
SENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 45M
         
 
Pozycja dostępna na zamówienie