TSOP6138TT Vishay Semiconductor Opto Division

Symbol Micros: OOTSOP6138tt
Symbol Kontrahenta:
Obudowa: Rys.TSOP61...
SENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 40M
         
 
Pozycja dostępna na zamówienie