IRG7PH35UD1-EP

Symbol Micros: TIRG7ph35ud1-ep
Symbol Kontrahenta:
Obudowa: TO247AD
Trans IGBT ; 1200V; 30V; 50A; 150A; 179W; 3,0V~6,0V; 130nC; -55°C~150°C;
Parametry
Ładunek bramki: 130nC
Maksymalna moc rozpraszana: 179W
Maksymalny prąd kolektora: 50A
Maksymalna prąd kolektora w impulsie: 150A
Napięcie przewodzenia (Vgeth): 3,0V ~ 6,0V
Obudowa: TO247AD
Producent: International Rectifier
         
 
Pozycja dostępna na zamówienie
Ładunek bramki: 130nC
Maksymalna moc rozpraszana: 179W
Maksymalny prąd kolektora: 50A
Maksymalna prąd kolektora w impulsie: 150A
Napięcie przewodzenia (Vgeth): 3,0V ~ 6,0V
Obudowa: TO247AD
Producent: International Rectifier
Napięcie kolektor-emiter: 1200V
Temperatura pracy (zakres): -55°C ~ 150°C
Napięcie bramka-emiter: 30V