IRG7PH42UPBF

Symbol Micros: TIRG7ph42u
Symbol Kontrahenta:
Obudowa: TO247AC
Trans IGBT ; 1200V; 30V; 90A; 90A; 385W; 3,0V~6,0V; 236nC; -55°C~175°C;
Parametry
Ładunek bramki: 236nC
Maksymalna moc rozpraszana: 385W
Maksymalny prąd kolektora: 90A
Maksymalna prąd kolektora w impulsie: 90A
Napięcie przewodzenia (Vgeth): 3,0V ~ 6,0V
Obudowa: TO247AC
Producent: International Rectifier
         
 
Pozycja dostępna na zamówienie
Ładunek bramki: 236nC
Maksymalna moc rozpraszana: 385W
Maksymalny prąd kolektora: 90A
Maksymalna prąd kolektora w impulsie: 90A
Napięcie przewodzenia (Vgeth): 3,0V ~ 6,0V
Obudowa: TO247AC
Producent: International Rectifier
Napięcie kolektor-emiter: 1200V
Temperatura pracy (zakres): -55°C ~ 175°C
Napięcie bramka-emiter: 30V
Montaż: THT